Disclaimer

Dit is de privacyverklaring van de Kamer van Koophandel, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59581883, inzake de website nlgroeit.nl.

nlgroeit

Dit is de privacyverklaring van de Kamer van Koophandel, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59581883, inzake de website nlgroeit.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Kamer van Koophandel door middel van het klantensysteem van de Kamer van Koophandel en de verwerkingen via onze website nlgroeit.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Kamer van Koophandel respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van nlgroeit.nl. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Kamer van Koophandel. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Kamer van Koophandel niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de nlgroeit-website bent als de URL is gewijzigd.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van nlgroeit, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van de Kamer van Koophandel en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de Kamer van Koophandel worden gebruikt om u te informeren over nlgroeit-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van nlgroeit-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Kamer van Koophandel. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de Kamer van Koophandel.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Gebruik van beschikbaar gesteld foto en filmmateriaal

De Kamer van Koophandel heeft het recht het aan nlgroeit beschikbaar gestelde beeldmateriaal naar geheel eigen inzicht en creativiteit te monteren, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die het beeldmateriaal beschikbaar heeft gesteld.

Gebruik van beschikbaar gestelde teksten

De Kamer van Koophandel heeft het recht de aan nlgroeit beschikbaar gestelde teksten naar geheel eigen inzicht en creativiteit te herschrijven, waarbij inhoudelijk geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die de teksten beschikbaar heeft gesteld.

contact met nlgroeit Over nlgroeit