Peter van den Elzen

Van den Elzen Consultancy

  • Innovatie
  • Schaalbaarheid
  • Strategie
  • Technologie
Beschikbaar

Als afgestudeerd moleculair bioloog (cum laude) en gepromoveerd moleculair geneticus heb ik vanuit wetenschappelijk onderzoek een passie voor innovatie ontwikkeld. Ik combineer dat met ondernemerschap, een grote ervaring met strategieprocessen en een grondige kennis van bedrijfsvoering.

Via een stipendium dat mij toegekend was door de stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (nu NWO) kon ik twee jaar fundamenteel en toegepast onderzoek doen in Berkeley, Californië, in een biotechnologiebedrijf. Geïnspireerd door die ervaring heb ik samen met Amerikanen en het eerste Nederlandse Venture Capital bedrijf de eerste start-up in het Science Park in Leiden opgezet op het gebied van genetische modificatie van planten. Dit bedrijf werd wereldwijd een van de leidende bedrijven met een groot aantal patenten, genetisch gemodificeerde gewassen en contracten met internationale partners. Op grond daarvan hebben we het bedrijf naar de beurs gebracht en na tien jaar verkocht aan een internationaal bedrijf. 

Mijn succesformule

In alles wat ik doe ben ik nog steeds ondernemer: ik beleg al jaren pro-actief in high tech ondernemingen en mijn tweede zoon is zeer succesvol met zijn tweede start-up in San Franscisco. Zelf herstel ik vertrouwen met ketenpartners, cliënten en financiers. Tegelijkertijd zoek ik aansluiting met medewerkers uit het primaire proces en ondersteunende diensten om gezamenlijkheid te creëren. Ik zet daarbij in op het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, samenbindend leiderschap en eigen verantwoordelijkheid bij zowel medewerkers/ professionals als leidinggevenden. Ik ben scherp in analyses, maar betrek de omgeving (intern en extern) in de besluitvorming, waardoor duidelijke commitment ontstaat.

In deze levensfase wil ik bijdragen aan bedrijven en organisaties, door (tijdelijke) projecten of bestuurdersrollen, lidmaatschap/ voorzitterschap van raden van commissarissen en coaching.

Wat kan ik je bijbrengen?

Een lange termijn visie operationeel maken via een hele concrete strategie en operationele doelstellingen.

Waar sta ik over 2 jaar

Dan begeleid ik een aantal zeer innovatieve ondernemingen

Mijn bedrijf: Van den Elzen Consultancy

LinkedIn profiel