Jos Nijhuis

Jos Nijhuis (zaak)

  • Financiering
  • Leiderschap
  • Strategie
Beschikbaar
nlgroeit - foto jos nijhuis

Het geeft me energie om een organisatie en haar medewerkers voor te bereiden op de toekomst. Anticiperen, innoveren en continu ontwikkelen zijn in deze globaliserende wereld belangrijker dan ooit.

Het bovenstaande gecombineerd met een flinke dosis lef en visie. Pionieren, daar komt het gewoon op neer. Nieuwe technologieën omarmen en daarmee je producten en diensten verder verbeteren. Zo snel mogelijk inspelen op marktontwikkelingen, want voor je het weet ben je ‘old news’. Nadenken over expansie in binnen- en buitenland en het zoeken en aangaan van slimme samenwerkingsverbanden zijn ook een belangrijke succesfactoren. En dat allemaal binnen gedegen financiële kaders, want dat is nu eenmaal het fundament. Er is veel meer mogelijk dan je denkt.