Arjen Gielen

Nationale Hyptheekgarantie

  • Leiderschap
  • Strategie
Beschikbaar
nlgroeit - foto arjen gielen

Sinds 2014 ben ik algemeen directeur van het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheekgarantie. Ik ben ooit begonnen als economisch onderzoeker bij het CPB en daarna werkzaam geweest als onderhandelaar en in het management bij het ministerie van Financiën en van Economische Zaken.

Van 2007 tot 2014 was ik raadadviseur van de minister-president. Ik heb een brede kennis en ervaring op het terrein van economie, overheidsfinanciën en de financiële sector, maar ik ben ook thuis in de wereld van vastgoed, onderwijs, innovatie en corporate governance.

Bedrijfsactiviteiten

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich samen met de markt in om bij te dragen aan verantwoorde woonfinanciering voor consumenten. Dit doen we door meer consumenten toegang te bieden tot de woningmarkt, processen te verbeteren en consumenten te helpen duurzaam en betaalbaar te (blijven) wonen. Ons doel is om hiermee bij te dragen aan een goed functionerende woningmarkt, zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie. 

Wat heb ik geleerd als ondernemer/ceo?

Eindverantwoordelijkheid nemen voor een gehele organisatie, hands-on aan de slag en toch ook besturen en echt delegeren. Visie omzetten in actie en implementatie. 

Mijn succesformule

Ver vooruit kijken, breed denken, concrete stappen zetten! 

"Maatschappelijke inspiratie gekoppeld aan concrete stappen vooruit, zo maken we Nederland sterker."

Welke inzichten kan ik jou als ondernemers bijbrengen?

Ik ken de overheid, ik weet hoe je om moet gaan met politiek en toezicht. Hoe kun je gedukd koppelen aan doelgerichte actie? 

Waar sta ik over 2 jaar

Don't know. 

Arjen Gielen zet zich, vanuit zijn rol als aanjager van NL2025, op persoonlijke titel in als mentor. 

Mijn bedrijf

Mijn LinkedInprofiel