05 december 2019
  • Mentor

Vijf eigenschappen waaraan een goede mentor voldoet

Een mentor is iemand die het beste in anderen naar boven haalt. Iemand die iemands carrière net dat ene beslissende zetje geeft. Veel mentoren weten dit als geen ander. Een nieuwe blog van mentor Hessel Jan Smink. Dit keer geeft hij zijn kijk op het mentorschap. Wat zijn de vijf eigenschappen waaraan een goede mentor voldoet?

Mentorschap is een veel omvattend woord. Er zijn veel onuitgesproken mentorschappen: er wordt raad gevraagd en gegeven zonder dat ooit is vastgelegd of uitgesproken dat er sprake van mentorschap is.

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat ondernemers die gebruik maken van een mentor meer zelfvertrouwen hebben. Bovendien zijn hun ondernemingen innovatiever, winstgevender en kennen ze een beter toekomstperspectief.

Sneller en makkelijker groeien? Mentoring werkt

Door het hebben van een coach groeien mkb-bedrijven sneller en makkelijker dan mkb-ondernemers zonder begeleiding van buiten. Onderzoek van Erasmus Centre for Entrepreneurship toont aan dat het nlgroeit-programma voor en door ondernemers zorgt voor groei mkb.

De vijf eigenschappen waaraan een goede mentor voldoet:

  1. (Levens)ervaring en (vak)kennis - Voor (grote) ondernemers en leiders is, terugkijkend op hun carrière, een mentor iemand die ze met raad en daad verder hielp en die ze konden vertrouwen. Een goede mentor beschikt over (levens)ervaring en (vak)kennis. In de praktijk is de mentor meestal ouder dan de ondernemer/leider, of de mentee, zoals de Engelsen zeggen.
  2. Inspireren - Los van kennis en ervaring is het belangrijk dat een mentor een informeel en open karakter heeft. Dat inspireert enorm. Zeker als daar ook nog een dosis humor bij komt. Juist als het even niet gaat om winstmaximalisatie of omzetgroei kan de mentor inspireren. Bijvoorbeeld in tijden van crisis. Het werkt heilzaam en succesvol om er dan voor je mentee te zijn.
  3. Feedback - Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een goede mentor is om begeleiding en constructieve feedback te geven. Dat is waar de mentee het meest van zal groeien. Want het helpt hem zijn huidige sterke en zwakke punten te identificeren en te leren hoe deze optimaal te gebruiken om zichzelf succesvol te maken.
  4. Communicatieve vaardigheden - Een goede mentor beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zijn communicatie aanpassen aan de persoonlijkheidsstijl van de mentee. Een goede mentor biedt de mentee ook uitdagingen die professionele ontwikkeling bevorderen en een gevoel van voldoening geven. Hoe mooi is dat?
  5. Het goede voorbeeld - Een goede mentor geeft continu een goed voorbeeld. Zijn gewoonten weerspiegelen zijn persoonlijke en professionele doelen en successen. Hij voelt zich persoonlijk betrokken bij zijn mentee en diens specifieke kwaliteiten. Daarnaast zijn gedeelde waarden en wederzijds respect essentieel.

Kijk of de mentee bij je past

Met een verkeerde mentee in zee gaan is pijnlijk, alleen al vanwege de verloren tijd. Kijk uit voor een mentee die verwacht dat jij de relatie in stand houdt, of die dingen op zijn eigen manier wil doen. Je mentee moet nieuwsgierig, georganiseerd, verantwoordelijk en betrokken zijn. Tip: test het. Vraag een kandidaat bijvoorbeeld een presentatie over zijn interessegebied te geven, met een strakke deadline. Het geeft je een beeld van zijn denkproces, communicatievaardigheden en commitment.

Voor een mentee is het het mooist als een mentor ‘je overkomt’. Dat je als mentor met de nodig bagage in zijn leven komt en oprecht belangstelling voor de mentee hebt en verder wil helpen. Samen sterk!

Over Hessel Jan Smink

Na de verkoop van zijn bedrijf en het uitbrengen van zijn “Zakboek voor Succesvolle Managers & Coaches” is Hessel Jan in het verlengde hiervan een nieuw bedrijf gestart: 'Van A tot Z Succesvol'. In dit bedrijf houdt hij zich naast innovaties en participaties, bezig met van A tot Z succesvol communiceren en samenwerken. Met als doel leiders en medewerkers optimale groei en resultaat te laten bewerkstelligen.