31 oktober 2019
 • Schaalbaarheid
 • Opschalen

Structurele snelle groei te grote opgave

Een meerderheid van de snelgroeiende bedrijven behaalt een eerste groeispurt tussen het 5e en 8e levensjaar. Echter bijna twee derde verliest deze snelle groei vervolgens weer. Dat blijkt uit het ‘ScaleUp Dashboard 2019’, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar snelgroeiende bedrijven uitgevoerd door ECE en RSM onder leiding van prof. dr. Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan RSM.

Ondanks een goede uitgangspositie en een schaalbaar verdienmodel worstelen veel snelgroeiende bedrijven na de eerste groeispurt met het aantrekken van nieuw talent, het verkrijgen van vervolgfinanciering en het organiseren van de explosieve complexiteit van hun organisatie. De tweede terugval komt met name door de moeilijkheden die snelgroeiende bedrijven ervaren in het identificeren en najagen van nieuwe groeikansen. Ze zullen opnieuw
moeten vernieuwen en de organisatie klaarstomen voor verandering.

8 grootste uitdagingen

Welke uitdagingen ondervinden groeiondernemers als het om schaalbaarheid gaat? De 8 grootste uitdagingen op een rij.

Meest opvallende ontwikkelingen

 • De toename in het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar in Nederland meer dan gehalveerd. Daar waar het aantal snelgroeiende bedrijven eerder toenam met 18 procent op jaarbasis, is het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar met bijna 7 procent toegenomen tot 2.880 snelgroeiende bedrijven in Nederland eind 2018.
 • Het aantal startups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf is voor het eerst sinds jaren afgenomen. Na een forse toename in voorgaande jaren is het aantal startups dat zich ontwikkeld tot een snelgroeiend bedrijf gedurende 2018 met 1,8 procent gedaald.
 • Startups realiseren veelal snelle groei door het toepassen van nieuwe verdienmodellen.
 • Slechts een derde van Nederlandse snelgroeiende bedrijven handhaaft de snelle groei na een groeispurt. Twee derde ervaart onoverkomelijke problemen en valt terug.
 • Hoewel meer bedrijven in Nederland gegroeid zijn in 2018, raakt 40 procent van een krimpende groep achterblijvers steeds verder achterop.
 • Het aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste één vrouwelijke ondernemer is - ondanks een sterke toename in eerdere jaren - voor het eerst sinds jaren gedaald.
 • Bijna de helft van Nederlandse snelgroeiende bedrijven is binnen drie sectoren actief.
 • Een derde van de snelgroeiende bedrijven is actief binnen een van de topsectoren. De meeste daarvan zijn actief binnen de topsector Agri&Food.
 • Amsterdam kent opnieuw het hoogste aantal snelgroeiende bedrijven, gevolgd door Rotterdam. Eindhoven kenmerkt zich door de grootste procentuele toename in het aantal snelgroeiende bedrijven ten opzichte van het jaar ervoor (30 procent).

Top 250 Groeibedrijven

De Top 250 Groeibedrijven geeft jaarlijks een compleet overzicht van de grootste groeiers van ons land. Het snelst groeiende bedrijf ontvangt de nlgroeit Award.

Het ScaleUp Dashboard is een jaarlijkse publicatie en geeft inzicht in het landschap en de staat van snelgroeiende bedrijven in Nederland. De publicatie maakt onderdeel uit van het langdurige onderzoek naar snelgroeiende bedrijven van het Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Een snelgroeiend bedrijf, oftewel een scale-up, is een bedrijf van minstens 10 full-time (FTE) medewerkers dat gedurende een driejarige periode een gemiddelde groei heeft van minstens 20 procent per jaar in het aantal FTE.

Bekijk de publicatie