12 februari 2018
  • Persoonlijke ontwikkeling

Resultaten ondernemersenquête

Onlangs deden we via de social media en onze nieuwsbrief een oproep om mee te doen aan de enquête van onze stagiaire. We delen graag een samenvatting van de resultaten.

De enquête was erop gericht om meer inzicht te verkrijgen in de behoefte aan informatie van groei-ondernemers. Belangrijkste vragen: op welke gebieden zou je graag ondersteuning willen hebben als het gaat om de groei van je bedrijf? Via welke kanalen en media zoek je je informatie? Welke zoekwoorden gebruik je daarbij? Hieronder volgen de highlights uit het onderzoek.

Gebieden
De meest genoemde gebieden zijn: strategie (31%), leiderschap (28%) en Sales en Marketing (28%). Ook samenwerking/ het vinden van partners (25%) en internationalisering (22%) scoren goed.

Kanalen en media
Een kwart geeft aan via google of andere zoekmachines te zoeken naar informatie, 22% wendt zich tot de brancheorganisatie, 16% raadpleegt de social media en 12,5% bezoekt een evenement. Nog eens 22% geeft aan op andere manieren informatie te achterhalen. Hiervan geven de meeste aan via andere ondernemers aan informatie te komen. Van de ondernemers die social media gebruiken, benut 80% LinkedIn als informatiebron.

Zoekwoorden
Als zoekwoorden worden onder andere bedrijfsgroei en groeimethoden gebruikt maar het kan van alles zijn afhankelijk van het onderwerp waarover informatie wordt gezocht.

Profiel
We vroegen ook naar de motivatie om te groeien met het bedrijf. Ruim 37% geeft aan op zoek te zijn naar nieuwe uitdagingen en 22% geeft aan te moeten groeien om te kunnen overleven. Ook geven ondernemers aan te willen groeien om meer impact in de wereld te kunnen realiseren.  Kijken we naar de branche dan is bijna 30% afkomstig uit de 'onderzoek, advisering en overige zakelijke dienstverlening' en bijna 20% uit de ICT.

Lees ook de facts & figures na 2 jaar nlgroeit