23 november 2016
  • Internationaliseren

Pragmatisme loont bij internationaal zakendoen

Pragmatische ondernemers boeken sneller resultaten op de internationale markt. Dit blijkt uit het representatieve onderzoek ‘Het proces van internationaal ondernemen’ van de Kamer van Koophandel (KvK). 

Pragmatische ondernemers maakten in de afgelopen drie jaar een hogere omzetgroei door dan ondernemers die veel vooronderzoek doen voor ze de internationale markt op gaan.

De meeste internationaal actieve ondernemers (59%) zijn namelijk pragmatisch en beginnen gewoon met internationaal ondernemen, omdat zich een mogelijkheid of klant aandient. Pas daarna gaan ze zich eventueel verdiepen in alle bijkomende voorwaarden. 23% van de ondernemers gaat heel planmatig te werk. Zij gaan eerst op zoek naar informatie voordat zij internationale markten betreden. De rest (18%) pakt het anders aan en zoekt bijvoorbeeld eerst naar een mogelijke handelspartner en kiest pas daarna voor het diepe óf voor het vergaren van informatie.

Hoe sneller een ondernemer een buitenlandse markt betreedt, hoe hoger de omzet(groei).

De omzet van de ondernemers die snel inspelen op internationale kansen groeide harder in de afgelopen drie jaar dan die van de groep die planmatig te werk gaat. Het percentage van de omzet dat zij uit het buitenland halen is ook hoger. Hoe sneller een ondernemer een buitenlandse markt betreedt, hoe hoger de omzet(groei). Pragmatisch ingestelde ondernemers betreden sneller de internationale markt: 60% van deze groep doet dit al binnen 3 jaar na de oprichting van het bedrijf, tegen 40% van de meer planmatig werkende ondernemers.

Lees de publicatie: Het proces van internationaal ondernemen

Lees ook 'wat is de beste strategie om in het buitenland te groeien?'