13 februari 2020
  • Duurzame groei

Minder CO2 uitstoot: 'Waar liggen de kansen voor ondernemers?'

CO2-arm wonen en werken, schoon autorijden, een klimaatneutrale industrie en landbouw. Nu de tijd dringt om de opwarming van de aarde tot 1,5% te beperken, volgen de plannen voor een Nederland met minder CO2-uitstoot elkaar in hoog tempo op. Wat is CO2 en welke impact heeft dit voor je bedrijf? En hoe speel je als ondernemer het beste in op dit veranderende speelveld?

 

Nederland staat voor de uitdaging om voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 met de helft terug te dringen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95% procent. Om dit doel te bereiken maakte de overheid afspraken met bedrijven en maatschappelijke organisaties in het Klimaatakkoord. In het akkoord staan de maatregelen die de verschillende sectoren de komende 10 jaar nemen om de klimaatdoelen te halen. Ondernemers staan daarmee voor een reeks beslissingen die van invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen, wat we eten, de producten die we kopen en hoe we ons geld verdienen. 

Volgend jaar al moet Nederland de uitstoot van CO2 met 25% hebben teruggedrongen, zo stelde de Hoge Raad op 20 december in haar uitspraak in de Urgenda-Zaak. Met de huidige plannen zou Nederland dat doel niet halen. De vermindering is in het gunstigste geval 21%, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet heeft aangekondigd begin 2020 daarom met extra maatregelen te komen. 

Auteur: Herlinda Blokker

Waar liggen jouw kansen als ondernemer?

Het Klimaatakkoord geeft aan dat we staan voor een maatschappelijke transitie. Dat biedt kansen. Econonoom Hans Stegeman van de Triodos Bank voorziet dat door de duurzaamheidstransitie een geheel nieuwe markt ontstaat. Meer weten? Lees het volledige artikel.