30 augustus 2018
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Visie en missie
  • Mensen

Leiderschap is een gedisciplineerd proces

De meeste rollen binnen een bedrijf zijn aardig duidelijk maar de ondernemer, tja, die doet zo’n beetje alles. En in al die drukte is er weinig tijd voor reflectie wat nu echt de belangrijkste rol is voor de ondernemer. Maar Kees, wat is dat dan? Zorgen voor nieuwe klanten? Het creëren van een visie? Kernwaarden opstellen? Nee, die rol is leiden. Lees de nieuwste column van Kees de Jong.

Het leiden van het bedrijf... en vooral de mensen in het bedrijf. Aha, zeg je, maar dat doet de ondernemer toch al automatisch omdat ie de baas is? Dat is gedeeltelijk waar. Maar dat iemand verkoper is, wil niet zeggen dat ie ook verkoopt. Zo is het ook met leiden. Alleen zijn de resultaten (of het gebrek eraan) niet direct zichtbaar. Maar uiteraard op termijn wel. Het bedrijf groeit niet meer, er gaan regelmatig goede mensen weg en de ‘swung’ is uit het bedrijf.

Leiden en managen
Maar wat is dat dan, dat leiden? Allereerst wil ik het verschil maken tussen leiden en managen. Managen heeft vooral betrekking op processen, dat wil zeggen de juiste producten, bij de juiste klanten, goed inkopen, weinig fouten, op tijd factureren, goed plannen etc. Managen heeft te maken met nu, deze week, deze maand. Met omzet en met winst.

Het betrekken van iedereen
Leiden heeft betrekking op mensen. De belangrijkste taak van een leider is om voor iedereen duidelijk te maken waar het bedrijf voor staat, wat ‘precies de bedoeling van alles is’, waar het bedrijf naartoe gaat, hoe ieders rol daar belangrijk in is en hoe het bedrijf daar gaat komen. Het heeft te maken met de toekomst en het betrekken van iedereen. Dat mensen het snappen en gemotiveerd hun werk doen. Niet omdat het moet van de baas, maar omdat ze het zelf belangrijk vinden.

Een gedisciplineerd proces
Leiden heeft dus alles te maken met de toekomst, groei, energie en inspiratie. En dat is niet iets wat je er ‘random’ bij doet, zoals dat half vergeten update mailtje op vrijdagmiddag. Goed leiderschap is een gedisciplineerd proces waarin missies, visie, kernwaarden, informatie, verhalen en dromen op een slimme en systematische wijze worden gedeeld. Zodat iedereen zich ook met het hart verbonden voelt aan het bedrijf en de doelen. Wilt je weten hoe? Kijk dan naar de volgende Groeimasters op 10 september aanstaande.
 

 

Kijk naar de masterclass over leiderschap