14 november 2016
  • Leiderschap
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling

Grootste groeiuitdaging: het opnieuw uitvinden van jezelf

NLgroeit vroeg David Sluis en Rutger Prent van GoFastForward wat de grootste groeiuitdaging onder hun klanten is en hoe groeiondernemers hiermee om kunnen gaan.
 

 
De grootste groeiuitdaging loopt onder onze klanten behoorlijk uiteen. Wat veel voorkomt is dat ondernemers het lastig vinden om hun eigen rol goed te bepalen. Zij moeten loslaten en delegeren, maar soms ook (als er bijvoorbeeld heel goed management is aangetrokken) zichzelf opnieuw uitvinden.

Wezenlijke bijdrage 
De ondernemer kan een kleine identiteitscrisis ervaren: wat is nog mijn concrete bijdrage aan het bedrijf? Eerst deed ik alles of was ik overal direct en nauw bij betrokken; nu niet meer en het bedrijf gaat erg goed. Dat vind ik mooi EN moeilijk. Wat is een rol waarin ik een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren en hoe kan ik de koers en cultuur blijven bepalen en checken?
 
Zoeken naar je unieke toegevoegde waarde
Ga op zoek naar je passie. Van welke activiteiten krijg je energie? Waar ben je zelf erg goed in en uniek in je bedrijf? Waarmee kan jij de meeste toegevoegde waarde bieden? Dit betekent ook het afstoten van activiteiten die geen energie brengen. Bijvoorbeeld belangrijke zaken voor het verder opschalen van het bedrijf, waar je het geduld niet voor hebt, maar ook de competenties en de passie voor mist. Of denk aan zaken waar je als ondernemer in feite te duur voor bent, omdat de alternatieve activiteiten (ondernemen) in potentie veel meer opleveren.

Ga in gesprek
Bespreek het samen met een collega-ondernemer of een coach/mentor en bepaal hoe je weer dingen kan gaan doen waar je energie van krijgt of hoe je deze dingen meer kan gaan doen. Maak bijvoorbeeld een lijst van 20-30 namen van mensen die jij wilt spreken de komende maanden. Laat die afspraken inplannen en geef deze afspraken voorrang. Bedenk per week wat je hiervan hebt geleerd en wat je met de inzichten kunt voor jouzelf en voor jouw bedrijf!

Auteurs: David Sluis en Rutger Prent van GoFastForward

Rutger Prent

 

David Sluis