03 april 2017
  • Groeimethodiek
  • Strategie
  • Klantgerichtheid
  • Sales en Marketing
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Mentor

Groeikansen voor bedrijven die vol inzetten op strategische vernieuwing

Daar waar snelgroeiende bedrijven succesvol kunnen blijven door gezonde groei te realiseren, blijken stabiele en krimpende bedrijven juist vol te moeten inzetten op strategische vernieuwing om nieuwe groeikansen te identificeren en waar te maken. Hoe je dat doet? Uit de groeitest van nlgroeit blijkt dat drie factoren hierbij een belangrijke rol spelen.

  • breng de passie voor ondernemen terug in je bedrijf
  • sales en marketing als basis voor het ontwikkelen van nieuwe groeipaden
  • mentoring en coaching om groeiambities om te zetten in concrete actie

Passie voor ondernemen
Een aantrekkelijke en inspirerende visie en groeiambitie brengt de passie voor ondernemen terug en zorgt voor een focus op de toekomst. Het schept ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe groeipaden die veelal voortkomen uit ideeën van medewerkers. Daarnaast zorgen meer verantwoordelijkheid voor medewerkers, een ondernemende houding en het meedoen aan het besluitvormingsproces voor een slimmere uitvoering van de werkzaamheden. Dat leidt tot een versnelde omzetgroei en marktaandeel. Ondernemende organisaties weten tot meer dan 75% groei te realiseren in het aantal nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld en ook stijgt de productiviteit binnen deze organisaties met meer dan 34%.

Van lead naar klant
De conversie van potentiele leads naar klanten vormt een grote uitdaging voor veel MKB ondernemingen.
Maar juist een systematische aanpak in het identificeren van nieuwe klantsegmenten en het omzetten
van nieuwe leads in betalende klanten vormt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van nieuwe
groeipaden. Het creëren van betrokkenheid van bestaande klanten kan helpen om nieuwe klanten te
binden. Succesvolle groeibedrijven besteden net zoveel tijd en aandacht aan het genereren van nieuwe
klanten als aan het behouden van klanten en het versterken van de klantrelatie. Informatie over de
wensen en behoeften van klanten staat hierbij centraal om persoonlijk en relevant te communiceren. Hoe
relevanter de boodschap, hoe groter de kans op activatie en conversie van leads naar klant.

Mentoring en coaching
Mentoring en coaching blijkt belangrijke ondersteuning te bieden om nieuwe groeikansen te identificeren
en te implementeren. Mentoren en coaches hebben veelal ruime ervaring in het leiden van groeibedrijven
en bieden dan ook praktische kennis en feedback voor ondernemers. Ze fungeren vaak als een
onafhankelijk klankbord en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van doelstellingen
en prioriteiten. Coaching sessies zijn vaak oplossingsgericht en helpen MKB ondernemingen om
groeiambities om te zetten in concrete acties die doelgericht worden geïmplementeerd. Niet alles
de kennis en ervaring, maar ook het netwerk van potentiele mentoren en coaches spelen daarin een
belangrijke rol. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van groeikapitaal of het vinden van een geschikte samenwerkingspartner.

De evaluatie van de groeitest is opgenomen in de whitepaper 'Tweedeling binnen Nederlandse bedrijf neemt toe: gezond groeien en strategische vernieuwing als antwoord".

Benieuwd naar de groeikansen van je bedrijf? Doe de groeitest