18 mei 2016
  • Strategie
  • Strategie ontwikkeling

Groei buitenlandse bedrijven in Nederland relatief groter

De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen harder toe dan bij bedrijven onder Nederlandse zeggenschap.

Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en 6,4 procent. Dat is meer dan de omzet (+8,6 procent) en werkgelegenheid (+0,5 procent) van alle bedrijven in Nederland samen. Dat maakt CBS bekend.

De buitenlandse bedrijven waren in 2013 goed voor 36 procent van de omzet en 16 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. In totaal gaat het om ruim 12 duizend bedrijven die in 2013 onder buitenlandse zeggenschap vielen, vooral Amerikaanse.

Koploper was de detailhandel maar ook in de telecomsector en bij de architecten- en ingenieursbureaus groeiden buitenlandse bedrijven veel harder dan gemiddeld.


 

Voor meer informatie