17 mei 2019
  • Financiering
  • Financieel management
  • Financiële kennis

Financier je groeibedrijf met overheidsgeld

De overheid als financier voor je groeibedrijf. Daar denk je misschien niet direct aan. Toch zijn er veel mogelijkheden. Een blog van Bert Wams, KVK-adviseur Financiering & Geldzaken.

Groeifaciliteit en Garantie Ondernemersfinanciering

De Groeifaciliteit helpt bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen. Dit gebeurt door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij verstrekt. Bij verlies vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier dus aanzienlijk.

Garantie Ondernemersfinanciering helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen.

Dutch Good Growth Fund en Dutch Trade and Investment Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) helpt mkb'ers die zakendoen met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Als je de financiering met je bank niet rond krijgt, is er steun met leningen, garanties en participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de DGGF-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Dutch Trade and Investment Fund helpt Nederlandse mkb'ers die zakendoen met landen die niet op de Dutch Good Growth Fund lijst staan. Het onderdeel Investeren biedt steun in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Exporteer je kapitaalgoederen naar een of meer van de Dutch Trade and Investement Fund-landen? Dan biedt het onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering.

Fondsen en andere vormen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s): Bij de provinciaal georganiseerde ontwikkelingsmaatschappijen is financiering beschikbaar voor innovatieve en snelgroeiende bedrijven.

Invest-NL: In het tweede kwartaal van 2019 opent het overheidsloket Invest-NL met financiering voor startups en scaleups. Er komt 2,5 miljard euro beschikbaar op onder meer de thema’s energie, verduurzaming en digitalisering van de industrie.

Nieuw fonds voor scaleups en Europese regelingen: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) met 100 miljoen euro aan extra financiering voor scaleups. Men verwacht dat marktpartijen nog eens 100 miljoen euro aan kapitaal gaan investeren in het fonds. Er zijn meer Europese regelingen. Op Ondernemersplein.nl staat de Europese subsidiegids voor beginners als wegwijzer.

Lees ook deze artikelen van Bert Wams