06 mei 2019
  • Strategie
  • Exit strategie

Eigenaar strategie als aanjager van waardegroei

De meeste bedrijven hebben wel een strategie. Van daaruit maak je de keuzes voor een doelgerichte groei van je bedrijf. Maar wat streef jij zelf na als eigenaar van het bedrijf? Een blog van Karin Kleingeld van Next Level MKB over één van de grootste blinde vlekken in een succesvolle groei van je bedrijf: de eigenaar strategie.

Menig prachtig bedrijf heeft zich al verslikt in een onduidelijke of ontbrekende eigenaar strategie. Een eigenaar strategie is vooral van belang als er meerdere eigenaren zijn en heeft betrekking op drie gebieden.

  • Visie/richting: welke visie hebben de eigenaren op de richting van waardegroei van hun bedrijf? Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de exit strategie. Wanneer en hoe willen de eigenaren hun aandeel of bedrijf verkopen. Aan wie wel en aan wie niet? Is er een duidelijke exit strategie?
  • Persoonlijk: wat zijn de persoonlijke en zakelijke doelen van de verschillende eigenaren op korte en lange termijn?
  • Financieel: welke afspraken maak je als eigenaren tussen inkomsten op korte termijn en waardegroei op lange termijn? Wat doe je met winst of met verlies? Welke risico’s ben je bereid te nemen? Welke (financiële) bijdrage kun je als eigenaar leveren aan het bedrijf en hoe verhoudt zich dat tot  opbrengsten en eigendom? Hoe vindt financiële waardebepaling plaats (door wie en volgens welke methodiek) wanneer dit relevant is?

Eigenaar strategie als aanjager van waardegroei

Next Level Piramide Waardegroei

Op deze manier kun je jouw eigenaar strategie een prominente plaats geven bij de strategische waardegroei van je bedrijf:

  • Maak de eigenaar- en exitstrategie onderdeel van je reguliere (waarde) strategietraject. Leg de uitgangspunten met elkaar vast. En bespreek periodiek of ze nog actueel en relevant zijn.
  • Neem tijd om de verschillende belangen en doelen van de eigenaren van je bedrijf te doorzien en te delen. Bespreek vroegtijdig de verschillen tussen individuele eigenaren en de oplossingsrichtingen om met tegenstellingen om te gaan. Kijk hoe een ondernemende eigenaarstrategie tot waarde versnelling kan leiden. Zorg dat een objectieve en vertrouwde partij daarbij regelmatig kritisch meedenkt in dit complexe en gevoelige proces.
  • Maak onder het motto, “wat doen we als ….”, vooraf goede formele afspraken met een aantal scenario’s (worst case / most likely / best case) in je achterhoofd.

Wil je meer weten over het belang van de eigenaar strategie bij waardegroei van je bedrijf? Lees een sneak preview of download de whitepaper over waardegroei in 3 stappen.

Sparren met een mentor over waardegroei?