12 januari 2017
 • Ambitie
 • Financiering
 • Groeikapitaal
 • Leiderschap
 • Leiderschapsontwikkeling

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

Hoe staat het met groei in Nederland en wat is daarvan de impact op de economie?

In de whitepaper ‘De haperende groeimotor van het Nederlandse kleinbedrijf’ schetsen schetsen prof. dr. Justin Jansen (RSM/Erasmus Universiteit) en Occo Roelofsen (NL2025, McKinsey & Company) een beeld van groei in het Nederlands MKB en van de impact hiervan op de Nederlandse economie. Dit beeld toont de redenen voor het nlgroeit-initiatief. In het kort de zes hoofd redenen hieronder;

 1. Nederlandse MKB ondernemers lijken gemiddeld minder ambities te hebben dan die in ons
  omringende landen. 
 2. MKB bedrijven zijn vaak bovengemiddeld conjunctuurgevoelig: de economische crisis heeft het
  kleinbedrijf relatief hard geraakt. 
 3. Belangrijke sectoren van het kleinbedrijf worden geconfronteerd met structurele veranderingen
  waar menig kleine ondernemer niet (of niet goed) op weet te reageren
 4. Ondernemers in het kleinbedrijf kunnen relatief moeilijk aan extra kapitaal komen (zowel eigen als
  vreemd vermogen)
 5. Nederlandse MKB bedrijven ontbreekt het vaak aan vaardigheden om groei te initiateren en te
  faciliteren.
 6. Een aantal (wettelijke) regelingen en verplichtingen is relatief onvoordelig voor het kleinbedrijf

 

Lees de whitepaper