04 februari 2016
  • Strategie
  • Strategie ontwikkeling

Snelle groeiers durven roer om te gooien

De belangrijkste thema's voor snelle groeiers in kaart gebracht. 

De goede prestaties van Nederlands snelst groeiende ondernemingen rusten op drie pijlers: de focus op innovatie, het vermogen talent te werven en de kracht om kritisch in de spiegel te kijken. Dit concluderen ABN AMRO en Mazars in een onderzoek waarin zij de belangrijkste thema’s voor snelle groeiers in kaart hebben gebracht. 

Snelle groeiers gaan uit van hun eigen kracht. Bijna 70 procent verwacht over vijf jaar minimaal in omvang te zijn verdubbeld. Ondanks dit zelfvertrouwen zijn ze bereid hun visie en prestaties kritisch tegen het licht te houden. Als hun strategie niet het gewenste resultaat oplevert, deinzen deze ondernemingen er niet voor terug het roer om te gooien. Zo heeft 60 procent de koers wel eens ingrijpend gewijzigd, met als belangrijkste motief nieuwe marktontwikkelingen of het omarmen van een nieuw verdienmodel. Het flexibel houden van het bedrijfsmodel is voor veel ondernemingen een voorwaarde om toekomstbestendig te blijven. Consultants en detacheerders in de zakelijke dienstverlening experimenteren bijvoorbeeld met mogelijkheden om over te stappen van een op manuren gebaseerd verdienmodel naar een schaalbaar model op basis van gestandaardiseerde producten en diensten.

Lees meer