11 januari 2016

Octrooien ofwel patenten

Een octrooi of patent beschermt jouw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. 'Octrooien' en 'patenten' zijn synoniemen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide termen. De Nederlandse wet- en regelgeving hanteert de term 'octrooi'.

Lees meer